کارها و خدمات ما

پروژه های بانکی

- طراحی و اجرای کابل کشی شبکه و آرایش رک بانک سپه شعبه چهارراه کالج تهران
- طراحی و اجرای کابل کشی شبکه و آرایش رک بانک سپه شعبه بلوار کشاورز تهران
- طراحی، اجرای کابل کشی شبکه و آرایش رک بانک تجارت ساختمان بازرسی تهران
- طراحی، اجرای کابل کشی شبکه و آرایش رک بانک تجارت اداره آمار تهران
- طراحی، اجرای کابل کشی شبکه و آرایش رک بانک تجارت مهندسین مشاور تهران
- طراحی، اجرا، نصب و راه اندازی دیتا سنتر بانک تجارت اداره تشکیلات و روش‌ها تهران
- طراحی، اجرا، نصب و راه اندازی دیتا سنتر بانک شهر شعبه مرکزی سپهبد قرنی تهران
- طراحی و اجرای کابل کشی شبکه و آرایش رک بانک سپه شعبه نفت شمال تهران
- تامین تجهیزات مصرفی و مدیاهای ذخیره‌سازی بانک سپه مدیریت غرب تهران


- پشتیبانی و نگهداری سیستم‌های کامپیوتری بانک سپه مدیریت و شعب غرب تهران
- پشتیبانی و نگهداری سیستم‌های کامپیوتری بانک سپه مدیریت و شعب جنوب تهران
- پشتیبانی و نگهداری سیستم‌های کامپیوتری بانک سپه شعبه مستقل بازار تهران
- پشتیبانی و نگهداری سیستم‌های کامپیوتری ساختمان مرکزی و شعبه میدان آرژانتین
- پشتیبانی و نگهداری سیستم‌های کامپیوتری بانک قوامین مدیریت و شعب شرق تهران
- پشتیبانی و نگهداری سیستم‌های کامپیوتری بانک سپه مدیریت و شعب استان قم
- پشتیبانی و نگهداری سیستم‌های کامپیوتری بانک شهر مدیریت و شعب استان قم
- پشتیبانی و نگهداری سیستم‌های کامپیوتری بانک رسالت مدیریت و شعب استان قم
- راه اندازی و پشتیبانی دستگاه آنتی اسمیکینگ روی خود پرداز شعب بانک کشاورزی استان قم
- راه اندازی و پشتیبانی دستگاه آنتی اسمیکینگ روی خود پرداز شعب بانک انصار استان قم
- پشتیبانی و شارژ کارتریج پرینترهای لیزری برادر مدیریت و شعب بانک سپه استان قم
- پشتیبانی، نگهداری و تامین تجهیزات ماشین‌های اداری بانک شهر مدیریت و شعب استان قم