فروشگاه آیریک سیستم

فروشگاه آیریک سیستم

فروشگاه آیریک سیستم

فروشگاه آیریک سیستم
فروشگاه آیریک سیستم
فروشگاه آیریک سیستم فروشگاه آیریک سیستم

شرایط بیمه آیریک

خطرات تحت پوشش

1) ضربه خوردن و ضرب دیدگی دستگاه و شکستگی کلی و جزئی

2) هر نوع آبدیدگی، نم زدگی، زنگ زدگی و رسوب زدگی ناشی از آنها در صورتی که منجر به از کار افتادن دستگاه بیمه شده شود

3) آتش سوزی، صاعقه و انفجار از هر نوع ( شامل خسارت ناشی از اطفاء حریق و عملیات نجات )

4) سوختگی، نیم سوز شدن، دود زدگی و خسارت ناشی از استعمال دخانیات

5) القاء الکتریکی، اتصال کوتاه و نوسان ولتاژ برق

6) سرقت، دزدی، دستبرد و حوادث مرتبط با آنها

7) به کارگیری اشتباه تجهیزات، سهل انگاری و اعمال کینه جویانه کارکنان و یا اشخاص ثالث

8) حوادث طبیعی نظیر طوفان، سیل و طغیان رودخانه، تگرگ، نشست و رانش زمین به استثناء زمین لرزه

 

اسستثنائات

مواردی که شامل بیمه نمیشود عبارتند از:

1) عیوب نرم افزاری و خسارت وارد به نرم افزار

2) آثار خراشیدگی روی سطوح مانیتورها و دستگاه ها و صفحه نمایشگر آن ها  مشروط بر آنکه این موارد موجب تاثیر نامطلوب روی عملکرد و کارکرد موضوع مورد بیمه نگذارد

3) خسارت صرفا وارده به لوازم جانبی دستگاه ( شارژر، کابل، باتری و هدست )

4) معیوب شدن دیسک سخت یا هارد دیسک اکسترنال ( خارجی ) و اضافی بعلت ضربه یا تکان ناگهانی

5)  بررسی و رفع یا پرداخت خسارت در صورت مشاهده آثار ناشی از باز شدن دستگاه توسط سایر مراکز و خدمات مندرج در گواهی بیمه نامه

6) مخدوش شدن یا ناخوانا بودن سریال دستگاه

7) خساراتی که تولید کننده مسئول آن است

8) هزینه های مربوط به تبدیل به احسن دستگاه